اندک اندک اندک اندک جمع مستان میرسند . رسیدن اولین پارک بازی های اهدایی به روستاهای شادگان امروز صبح پنجشنبه قرار است درکنار هر پارک بازی سه نیمکت برای مادران و دو دستگاه عمود چراغ با انرژی خورشیدی در جناحین مجموعه نصب شود تا بچه ها ناچار نباشند به علت نبود روشنایی در شب ، ناچارا در گرمای ظهر از این وسایل بازی استفاده کنند . کار بتن ریزی و نصب نیز از فردا توسط سردار مکی دبیر جشنواره شاد دانش اموزی و یار همراهش حاج غفاری شروع و انشاالله دوشنبه بعد از ظهر در آستانه شب عید غدیر خم حداقل پارک بازی دو روستا به بچه های شریف هموطنمان تحویل شود . تا در جایی ایمن و دارای کفپوش نرم بیشتر و بیشتر بالا و پایین پریده و شادتر شوند . متفق القول هم تصمیم گرفته شد تا در هر روستا نام شهید محلییش را به عنوان اهدا کننده به بچه ها بر تابلوی نام پارک بازی نوشته و پدر و مادر یا خانواده شهید بجای مسئولین همیشه محترم و قدم برچشم آنجا را افتتاح کنند . البته مگر انکه خیر اهداکننده هر دستگاه نظر بهتر دیگری داشته باشد . انشاالله همه روستاهای هدف در شادگان و سوسنگرد با همت همه و یاری خدا ، زودتر دارای این وسایل بازی شوند .