آمادگى بدنى آقا ضیاء در حد لالیگا میگویند چون نامبرده هم آمادگى بدنى دارد و هم با پلى استیشن فوتبال بازى میکند در آستانه پیوستن به یکى از تیمهاى فوتبال اسپانیا می‌باشد. دلم برات تنگ شده نامبرده