درود دوستان ، ایام به کامتان .عکس از : خانم شاداب وثوقى