خیلی خوشحالم که چشم هام اینقدر خوب شدن و شماها رو خیلی بهتر میتونم ببینم ...