امروز جلسه ی شیرین داوریِ بخش "وب سری"جشنواره ی فیلم کودک و نوجوان...

با حدیث لزر غلامی نازنین و امین حق شناس گرانقدر

بخش"وب سری" ، امسال برای اولین بار به جشنواره ی کودک اصفهان اضافه شده

و ما همه ی تلاشمون رو کردیم که بهترین آثار در این بخش دیده بشن،من به آینده ی این حرکت تازه،بسیار امیدوارم...

بعد از اختتامیه و اعلام نتایج، حتماً براتون بهترین ها رو منتشر خواهم کرد

با سپاس از جناب حسین شیخ الاسلامی مشاور محترم دبیر جشنواره

عکس از جناب امیرحسین غضنفرى