پیام استاد حسین علیزاده برای کیهان کلهر ...

کیهان جان‪؛‬

مسافر آسمان‌ها…

مسافر سر زمین‌ها…

و

مسافر کیهان عاشقان…

نوید و خبرهای خوب پی‌در‌پی‌، پاداش ناچیزی‌ست برای تمام تلاش و رنج‌ و تداوم و پایداری عاشقانه‌ات.

از تمام وجود دستت را می‌فشارم و از تمام وجود شادی خود را فریاد می‌زنم.

درود بر تو سفیر عشق…

درود بر تو رفیق…

درود بر تو هم‌وطن.

حسین علیزاده

مرداد ۹۸