اینم سورپرایز یهویی توبرنامه ی روزتازه ازشبکه پنج سیما ممنون ازعوامل محترم برنامه و تهیه کننده محترم برنامه آقای #خرمشاهی ..دوستتون دارم.