فلک از بامِ این لانه دمادم بال مى دزدد پَرِ پرواز را مشکن پریدن آرزو دارم . . #به#بهانه ى#پرواز#آبادان#از #دل#نوشته ها ىِ#دهه ىِ#هفتادى