تولدت مبارک دستیار و رفیق

خستگی از سر و وضع جفتمون میباره ،ولی خوشحالم بعد از سه سال بلاخره نمایشی که دوست داشتیم رو روی صحنه بردیم.برای همه زحماتی که کشیدی ازت ممنونم.

پارسا گلدار