عزیزان من عید بندگی،عید حقیقت وایثار مبارک! . اگه فرصت کردین کتاب «ترس ولرز اثر فیلسوف بزرگ کی یر کگور»رو مطالعه کنید کتابی درباره ی سه روز اضطراب حضرت ابراهیم در کوه های موریه،همه فکر میکنیم برای ابراهیم آسون بود ذبح اسماعیل،کسی به اون سه روز و حال ابراهیم فکر کرده؟؟ابراهیم یه انسان بود ،اشرف مخلوقات،خلیل الله،اما انسان بود.کاش ذره ای حتی کرامت انسانی به دنیای امروزمون برگرده و ماهم به انسان کامل نزدیک شیم بقول حضرت مولانا فربه بشیم وآماده برای ذبح به درگاه حضرت حق پ.ن.عیدتون مبارک خوش باشید وکمی تأمل کنیم#آزاده_نامداری