عیدتون مبارک ، دلتون شاد ، لبتون خندون .....

الکى تو این وضعیت جامعه

پى نوشت: مثلا خیلى همه چى خوبه ، حال همه ى مردم و خانواده ها خوبه ، وضعیت اقتصادى عالیه، امرار معاش ، که نگم براتون ...... از هر چى بگذریم که ما بازیگراااااااا که خیلى پولداریم ، مرفه بى دردیم

# اوضاع خوبه # هیچکسى باور نکنه# به غیر از جوامع غربى # ما خوبیم#

# همه ى فشارا رو مردمه# دولتمردان حالشو ببرین# خدا قوت