کاش مى شد من به قربانت شوم آنچه خواهى من شوم آنَت شوم __________________________________ احسنت به خودم! بالاخره من هم یه بیتِ قابل عرض گفتم ... بالاخره منم اهل همین سرزمین شاعرنشین ام و در حد یک بیت به من هم رسیده... تحفه ى درویش؛ پیشکش ... ________________________________ #عید_قربان #عیدى #کورش_سلیمانى #بازیگر #کارگردان #تئاتر #سینما