برای اینکه خوب باشه حالت صبح رو با داشته هات شروع کن... تمام روز رو وقت بگذار و زندگی کن... شب موقع خواب بهت حق میدم که بری توو فکر نداشته هات اما بهت حق نمیدم که فکر کنی هیچوقت قراره نداشته باشیشون... تمام شب رو وقت داری خواب داشتنِ نداشته هات رو ببینی٬ صبح چشمت رو که باز کردی به داشته هات سلام کن به نداشته هات بگو به زودی می بینمتون . .