یک شب خاطره انگیز در کنار دوست و هنرمند فرهیخته کشورمون بانو پوران درخشنده بعد از سالها......‌