کلا خسروی ها خاصند !!!!!!! من فقط کمی دیر کشف شدم اونم اشتباهی... خب اینم نوعی خاصه فوتبالیست ۱۸ ساله ایران لژیونر شد دختر فوتبالیست ایران به لیگ برتر ترکیه پیوست و لژیونر شد.

گلنوش خسروی بازیکن ۱۸ ساله تیم ملی جوانان ایران با قراردادی دو ساله به تیم کوناک اسپور ترکیه پیوست.