هر سال این ایام که از راه میرسه بی اختیار به یاد این جوان ِ عزیز و برومند میفتم که چه مظلومانه پر پر شد، من ایشون رو از نزدیک ندیدم و فقط تلاوتهاشون رو چند بار در تلویزیون و فضای مجازی دیده بودم ولی همیشه حس عجیبی بهم میگفت ایشون انتخاب شده اس و بنوعی این دنیا براش کوچک هست.

حالا با رفتنش فهمیدم که حسم درست میگفت:

محسن جان جوانی بود که خدا خودش در آغوشش کشید، خوش بسعادتت، عیدت مبارک حاج محسن جوان، روحت شاد مرد باخدا