با هم بودن...

همراه بودن در لحظات شادی...

کنار هم بودن...

کنار هم راه را ساختن....

زندگی همین بهانه های کوچک خوشبختی ست...

.

پی نوشت:امروز روز "عرفه" است و دعاهای زیبا و قشنگ در حق هم گیراست ، دعاهای خوب در یک زنجیره ی زیبا به خودمان باز می گردد

.