باسلام خدمت شما خوبان

هفته خوبی پیش رو داشته باشید

الهی که همیشه در آرامش به سر ببرید

خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق

#هنرمندان #بازیگران #شادبودن