.سن و سالت چقدر باید باشه تا بزرگسال تلقی بشی؟

شفاف بگم امروز این بهترین مطلبی بود که خوندم و با نشاط و شادمانی بلند شدم و به آئینه نگاه کردم ، تبسمی کردم و خدا رو سپاس در خودم هیچ نوع خستگی و یا سردردی احساس نکردم! و گفتم ای سازمان بهداشت جهانی تا حالا کجا بودی؟

سازمان بهداشت جهانی طبقه بندی جدیدی درباره مراحل عمر انسان ارائه کرده است.بگونه ای که ٥٥ سالگی را مراحل جوانی برشمرده است!

در این طبقه بندی آمده:

١٧ سالگی پائین تر از سن قانونی

١٨ - ٢٥ سالگی نوجوانی

٢٥ - ٦٥ جوانی

٦٦- ٧٩ میانسالی

٨٠ - ٩٠ بزرگسالی

۹۱ تا بالاتر پیری

این بهترین پیامی که میتونستم برای شما دوستانم بفرستم. امیدوارم از جوانیتون نهایت لذت رو ببرید.