برای اولین بار بعد از کلی کلنجار رفتن یه متنی من رو سر شوق آورد که سراغ ساخت سریال نمایش خانگی برم و چون از روز اول برام مهم بود که سرمایه ساخت چنین پروژه ایی از کجا تامین بشه برای شفافیت اعلام میکنم این کار به تهییه کنندگی خودم و سرمایه گذاری فیلیمو و با شرایط نرمال و هزینه ایی معقول چه در تولید و دستمزد ها با هدف رضایت مخاطبین و احساس خوب برای خودم و همکارانم تولید خواهد شد و امیدوارم نتیجه اش مورد رضایت شما باشه و در نهایت بازیگران دیگری هم در همین روزها به پروژه اضافه میشن که برای من همکاری جذابی با این عزیزان خواهد بود و به زودی معرفی خواهند شد