روح الله محمدی - جانباز ٣٠ درصد ' دستش پلاتین گذاشته ' از ناحیه ارنج هنوز دردمنده ...

تابحال بیش از ٩ عمل جراحی رو دست انجام شده اما اوضاع دستش هنوز هم خوب نیست ... جانباز قصه من " راننده اسنپ " هست ! بهش گفتم اگه ماشینت دنده اتومات بود بهتر می شد چون الان با دنده معمولی سختته ! گفت اره اما اتوماتیک کجا و درامد من کجا ...

محل جانبازی ' جزیره مجنون  هی برادر ...