زندگی مثل اتوبوس شلوغی است که تا جایی برای نشستن پیدا میکنی راننده میگه آخر خطه.! قدر لحظه هاى زندگی رو بیشتر باید دانست!