«این عکس رو نوشین جان جعفری در نمایش صد در صد از من گرفته

پ.ن:مو کلاه گیس میباشد#نوشین جعفری#ستاره_پسیانی »