به "یک روز" بعد از مردنم فکر می کنم

به آدم هایی که بیتابِ جایِ خالیِ من، گریه می کنند،

به خاطراتم که ناباورانه در ذهنِ عزیزانم، مرور خواهد شد.

- به "یک سال" بعد از مردنم فکر می کنم

به آدم هایی که آخرین اشک هایشان را برایِ نبودنم می ریزند،

و آماده می شوند برایِ فراموش کردنم، برایِ دلبستگی و دلخوشی هایِ تازه!

- به "پنج سال" بعد از مردنم فکر می کنم؛

به آدم هایی که دیگر مرا یادشان رفته،

و به دنیایی که بدونِ وجود من هم پا برجاست!

چه بیهوده زمانم برایِ دردهایی سپری شد که از من نبود،

برایِ دغدغه هایی که هیچ فایده ای برایم نداشت،

و افکارِ آزار دهنده ای ، که فقط حواسِ مرا از زندگی ام پرت می کرد!

چه رویاهایی که تا این لحظه در پستویِ باورم سرکوب شد،

و چه کارهایی که باید می کردم اما نکردم!

از همین ثانیه با خودم عهد می کنم برایِ آرزوهایم بجنگم.

برایِ بهتر شدن،

برایِ مفید بودن،

برایِ تمامِ اتفاقاتی که حالِ خودم و حالِ جهان را خوب می کند.

دیگر ثانیه ای را هدر نخواهم داد!

وقتی می دانم که قرار است یکی از همین روزها؛

بی صدا بمیرم و بی رحمانه ، لابلایِ چرخ دنده هایِ زمان، فراموش شوم!

#نیلا_نوشت

زندگی وذهن من وشما ارزشمندتر از این است که زباله هایی چون کینه نفرت

بی رحمی دشمنی

ناامیدی واین قبیل واژه های سیاه را در خود جای دهد

به انسانهای سیاه

وانرژی منفی وخاله زنک

وبدذات بی تفاوت باشیم

وحقمان را از بودنمان تا هستیم ونفس می کشیم بگیریم

وخوشبختی وعشق را نفس بکشیم

کنار هم

کنار عزیزانمان