آدم هایِ قوی از سیاره ی دیگری نیامده اند،

آن ها هم مشکلاتِ خودشان را دارند،

هم محدودیت هایِ معمولی و حتی غیر معمولی...!

تفاوت اینجاست؛

آن ها پذیرفته اند از پسِ هر مشکلی بر می آیند،

آن ها خودشان را باور کرده اند...!

از مشکلات و محدودیت ها، پله ساخته اند، نه کوه!!!

آدم هایِ قوی در کمالِ خودباوری؛

انتخاب کرده اند قوی باشند...!

قوی بودن؛

در "مغز" اتفاق می افتد.. قوی بودن؛

همت می خواهد.

#نرگس_صرافیان_طوفان