اینم از بچه شیر من که ......بعععله انشاالله همه جوانها خوشبخت شوند.