تسلیت به خانوا‌ه جناب پاکدل برای فوت مادر گرامیشان روحشون شاد .امیدوارم خداوند بشما صبر بده جناب حسین پاکدل