در کنسرت علیرضا قربانى عزیز به همراه همکاران هنرمندم بهرنگ توفیقى ، محمدحسین مهدویان وسینامهراد عزیز#بهرنگ_توفیقى#علیرضا_قربانى#محمد_حسین_مهدویان#سینا_مهراد