سید کمال طباطبایی تهیه کننده با سابقه سینما پدر مرحوم سید علی طباطبایی عزیز متاسفانه چهارشنبه شانزده مرداد بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت سخته داغ عزیز دیدن نتونستن داغ از دست دادن پسر جوانشون رو تاب بیارن خداوند به همسر و تنها دخترشون صبر بده چطور باید تحمل کنند تسلیت به جامعه هنری و خانواده محترم ایشون