همکاران عزیزم روزتون مبارک . از محبت هنرمند عزیز کیانوش گرامی که به همراه سعید خان حق وردی و علی توفیق که با گل و شیرینی به تحریریه گروه ورزش اومدن سپاسگزارم . در ضمن دم همه شما با معرفتا گرم #خبر #خبرنگار #اجرا #ورزش #فوتبال