من و امین جان جان در اصفهان زیبا.البته عکس مربوط به زمستونه تو رو خدا نگید هوا گرمه چرا کاپشن پوشیدی ؟#امین_زندگانی #الیکاعبدالرزاقی