مسعود جعفری، یک جلد کتاب "زبان چینی در ووشو" و یک نسخه از فیلم رزمی "اژدهای سرخ" از آثار خودش را به همراه صنایع دستی نفیسی، از آثار هنرمندان ایرانی به نمایندگی از طرف سینمای اکشن و رزمی ایران به جکی چان اهدا کرد.

برای جعفری و گروه اژدهای سرخ که خاطرات رنگارنگی در عصرجدید برایمان خلق کردند آرزوی موفقیت داریم و حضور مسعود را در این دیدار، به فال نیک می‌گیریم برای پیشرفت‌های بیشتر.