روحتون شاد اقای طباطبایی ، حاج کمال دوری علی تحملش سخت بود میدونم ، از قول من به علی ، پدرم و ... سلام برسونین.

تسلیت به همه همکارانم در سینما و تلویزیون