در کنار آنهایی باش که نور می‌آورند و  جادو می‌کنند.

آنها که با چوب جادویی کلام، گفتار، نگاه، رفتار و منشِ ویژه خودشان تو و جهان را متحول می‌کنند و همه بازی‌ها را به هم می‌زنند.

کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند و تو را به چالش می‌کشند و تغییرت می‌دهند.

کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند که خودت را دستِ‌کم بگیری و افق زندگی‌ات را کوچک بپنداری.

این جادوگران با قلب‌های تپنده و پر شور،

قبیله اصلی تو هستند و باید کنارشان بمانی!  ویلفرد_پترسون