سلام آقاى مدیر نویسنده و کارگردان:علیرضا توانا @alirezatavana تهیه کننده:منوچهر شاهسوارى هر شب ساعت ٢١:٣٠ شبکه دو

 

 

روزبه حصاری قرار است در بچه مهندس 3 نقش جواد را بازی کند.