دی کاپریو، پیت و #هالیوود. آیا لئوناردو دی کاپریو و براد پیت، هالیوود را نجات خواهند داد؟" این تیتر گاردین به بهانه همبازی شدن دو ستاره هالیوودی به کم اهمیت شدن نقش بازیگرها در فروش فیلم ها نیش زده. مگر نه این که برخی از فیلم آخرین #براد_پیت مثل "ماشین جنگی" و "متفقین" شکست مالی سنگینی خورده اند؟

ولی پسران خوش سیما با چروک های هویدا شده بر صورت شان کنار هم قرار گرفته اند و زوج مردانه رویایی تارانتینو در "روزی روزگاری در هالیوود" شده اند. #دی_کاپریو نقش بازیگر به آخر خط رسیده فیلم های وسترن ارزان قیمت را دارد و پیت نقش بدل و همین طور راننده و رفیق بامزه دی کاپریو را.

فیلم یادآور دوران سپری شده ای از هالیوود است و می گوید آینده چه بخواهید چه نخواهید به شما تعلق نخواهد داشت. چنان که هالیوود این عصر تغییر پیدا کرده. آثار پشت سر هم در قالب های تثبیت شده، مثلا "اسپایدرمن" ها و "سریع و خشمگین" ها، اهمیت بیشتری از بازیگرها برای جذب تماشاگر یافته اند و از آن مهم تر سریال ها از آثار سینمایی جلو افتاده اند.

ترکیب دی کاپریو و پیت یادآور آن صحنه #شیرشاه شده: خشکسالی همه جا را فرا گرفته و بزرگان جنگل دور هم گرد آمده اند تا کنار آن برکه بی آب به راز بقا دست یابند.