با محمد حاتمی عزیز، سرکارخانم اکرم محمدی و سحرخانم در کنار پدر و مادر مهربانم بعداز ظهر را در کافه گذراندیم. جاتون سبز