امروز پانزدهم مردادماه سالروز شهادت ،امیر سرلشکر خلبان نیروی هوایی،عباس بابایی است که در سردشت ایران ،به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی