برای من یکی از جادوهای سینما، تفاوت نقش هاست. راضیه و دریا مشرقی در دو فیلم ”قَسم” که اکران شد و ”آشفتگی” فریدون جیرانی که بزودی اکران خواهد شد. نظرتون بعد از دیدن این دو فیلم برایم شنیدنی و قطعا آموزنده است اون کبوتر صلح و آرامش هم تقدیم به شما