عکس هایی از ستاره سرداری

حین تحقیق و ساخت شبی که ماه کامل شد

# شبی که ماه کامل شد

# سیستان و بلوچستان