سالها بود که دوست داشتم روزی بشود در کنارتان کار کنم و یاد بگیرم ... و شکرخدا که شد خوشحالم «روز بلوا» تهیه کننده‌‌ی فهیم، با تجربه و به این خوبی دارد آقای تخت‌کشیان عزیز تولدتان مبارک