یه جوری نگاه میکنم انگار آقای صحت بازیگره من کارگردان! پشت صحنه فوق لیسانسه‌ها.