دیدی وقتی یه چیزی زیادی شیرینه

دلتو‌ میزنه و نمیتونی دیگه ‌بخوریش !؟

یجوری زودتر می خوای از شرش خلاص شی ...

درست مثل خوبیه زیاد از حده !

آدما شیرینی رو دوست دارن

اما زیادیش دلشونو میزنه !

آدما محبت رو‌ دوست دارن اما زیادیش ...

در نهایت تقصیر خودمونه که‌ به‌ بعضی ها زیادی بها میدیم

قدر احساستون ‌رو بدونید

شب و‌ روزتون خوش