تو هیچ چیز عجله نکن. زمانش که برسه اتفاق میوفته.

پ‌ن:پدرم میگه به یه درخت هر چه قدر آب بدی،‌ هر چه قدر بهش رسیدگی کنی فقط تو زمان خودش میوه میده. راست میگه. من بهش رسیدم. خدارو فراموش نکن.