به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.

در حال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری کشور، محمدکاظم بهرامی است که از سوی رئیس قوه قضائیه وقت به این سمت منصوب گردید.

اونایی که با شعارهای دلفریب برای بانوان رای اوردن کاری نکردن جز سخت کردن شرایط زندگی اما قوه قضائیه علاوه بر همه اتفاقات خوبی که اخیرا رقم زده امروز هم با رای دیوان عدالت اداری نیروی انتظامی رو ملزم به صدور گواهینامه برای بانوان موتور سوار کرده..... خودم اولین نفر یه موتور می گیرممممم  قوه قضائیمون ترکونده