میکائیل دیانی از فعالان رسانه این استوری را در اعتراض به این سریال منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage.aspx