#نوستالژى #کتایون_ریاحی #پرستو_گلستانى #شاهد_احمدلو صحنه اى از #فیلم قافله ساخته: مجید جوانمرد محصول ١٣٧١ پویا فیلم تهیه کننده: حسین فرحبخش یادش بخیر . پ.ن: یادمه صحنه هاى موتور سوارى من بعلت ترک موتور بودن بازیگران زن، دچار سانسور شد.