پیکرِ تو نقشه‌ی جغرافیاییِ من است دیگر مرا با نقشه‌ی جهان کاری نیست نزار قبانی .پ.ن...نمایش #این_یک_اعتراف_است نویسنده و کارگردان..#شادی_اسد_پور بازیگر#فرزین_محدث تهیه کننده.#ارش_رزمجو عمارت نوفل لوشاتو ساعت ۱۹.۳۰ سایت فروش تیوال