پرواز همای خواننده باسابقه گروه مستان که این روزها اپرای حلاج را به نویسندگی، آهنگسازی، خوانندگی و کارگردانی خود در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران به روی صحنه دارد، با حکم مهدی یارمحمدی دبیر هفتمین جشنواره فیلم مستقل خورشید، به عنوان مشاور هنری این جشنواره منصوب شد.

این اتفاق که یک خواننده به عنوان مشاور هنری جشنواره‌ای سینمایی منصوب شود در نوع خود عجیب و البته قابل توجه است و به نظر می‌رسد که مقوله شناخت و تسلط نسبت به حوزه مربوطه چندان مورد توجه نبوده است.