اکران فیلم فوق العاده میدان جوانان سابق ،ساخته دوست عزیزم #مینا_اکبری، روزنامه نگار دیروز و همیشه و سینماگر امروز ... به امید بهترین ها.